Tarpininkavimo marža.

tarpininkavimo marža

Jeigu galutiniam paslaugos vartotojui parduodamos kelių iš trečiųjų asmenų įsigytų turizmo paslaugų, teikiamų vienoje kelionėje, rinkinys, laikoma, kad kelionės organizatorius suteikė vieną turizmo paslaugą.

Šioje dalyje numatytais atvejais kelionės organizatoriaus teikiamos paslaugos apmokestinamoji vertė yra laikantis šio straipsnio 2 dalies nuostatų apskaičiuota marža.

tarpininkavimo marža pasirinkimo galimybė kaip verslo dalis

Taikant šio straipsnio nuostatas tarpininkavimo marža paslaugų ir kelionės organizavimo paslaugų sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme.

Marža nustatoma kaip skirtumas tarp sumos neįskaitant PVMkurią už 1 dalyje nurodytas paslaugas kelionės organizatoriui turi sumokėti galutinis paslaugos vartotojas, ir sumos, kurią kelionės organizatorius sumokėjo ar tarpininkavimo marža sumokėti tretiesiems asmenims už šias turizmo paslaugas įskaitant PVM.

mike skaityti prekyba

Skaičiuojant maržą, neatsižvelgiama į tai, ar tos trečiųjų asmenų teikiamos turizmo paslaugos yra apmokestinamos Tarpininkavimo marža. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas pirkimo PVM už iš trečiųjų asmenų įsigytas turizmo paslaugas negali būti traukiamas į kelionės organizatoriaus PVM atskaitą.

Kitos pirkimo importo PVM sumos atskaitomos laikantis kitų šio įstatymo straipsnių nuostatų.

tarpininkavimo marža

Jeigu kelionės organizatorius galutiniam paslaugos vartotojui parduoda trečiųjų asmenų už Lietuvos Respublikos ribų teikiamą turizmo paslaugą ar tokių paslaugų rinkinį ne Lietuvos Respublikoje įsiregistravusių asmenų už Lietuvos Respublikos ribų teikiamas turizmo paslaugas ir arba tarptautinio keleivių vežimo pagal šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalies punktų nuostatas paslaugas ir arba kitas turizmo paslaugas, kurios laikomos suteiktomis už Lietuvos Respublikos ribų pagal šio įstatymo 25 straipsnio 2 dalįmarža apmokestinama taikant 0 procentų PVM tarifą, kaip kelionės organizatoriaus už Lietuvos Respublikos ribų suteikta turizmo paslauga.

Jeigu kelionės organizatorius parduoda turizmo paslaugų rinkinį, kurį sudaro tiek Lietuvos Respublikoje, tiek už Lietuvos Respublikos ribų trečiųjų asmenų suteiktos turizmo paslaugos, maržos dalis, atitinkanti tarpininkavimo marža Lietuvos Tarpininkavimo marža ribų suteiktų turizmo paslaugų dalį, apmokestinama 0 procentų PVM tarifu.

tarpininkavimo marža

Paties kelionės organizatoriaus jėgomis teikiamos turizmo paslaugos apmokestinamos PVM atsižvelgiant į tarpininkavimo marža pobūdį laikantis šioms konkrečioms paslaugoms taikytinų atitinkamų šio įstatymo nuostatų. Tarpininkavimo marža PVM mokėtojas tarpininkauja parduodant turizmo paslaugas, šio straipsnio dalių tarpininkavimo marža netaikomos, o tarpininkavimo paslaugos apmokestinamos PVM laikantis kitų šio įstatymo straipsnių nuostatų.

Kai tarpininkaujama parduodant turizmo paslaugas, teikiamas už Lietuvos Respublikos ribų įskaitant nurodytąsias šio straipsnio 4 dalyjetoks tarpininkavimas tarpininkavimo marža už Lietuvos Respublikos ribų suteikta paslauga, kuriai taip pat taikomas 0 procentų PVM tarifas.

tarpininkavimo marža

Kelionės organizatorius turi teisę tuo atveju, kai iš trečiųjų asmenų įsigyta turizmo paslauga ar jų rinkinys parduodamas galutiniam paslaugos vartotojui, kuris yra PVM mokėtojas, už tokią paslaugą ar jų tarpininkavimo marža apskaičiuoti PVM ne pagal šio straipsnio dalių nuostatas, o laikantis tarpininkavimo marža šio įstatymo straipsniuose nustatytos tvarkos.

Kriptovaliutų kursai kelionės organizatorius naudojasi šia galimybe, jis privalo šioje dalyje nustatyta tvarka skaičiuoti PVM už visas galutiniams paslaugos vartotojams — PVM mokėtojams parduodamas turizmo paslaugas ar jų rinkinius.

tarpininkavimo marža dvejetainių opcionų valdymas

Kitos šio įstatymo nuostatos turizmo paslaugoms taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šiam straipsniui.

Taip pat perskaitykite