Programa galimybėms.

Mainų galimybės

Spausdinti Faktinei moterų ir vyrų lygybei pasiekti būtinos vienodos moterų ir vyrų teisės ir galimybės, vienodas matomumas ir požiūris traktavimasvienodas galių ir atsakomybės pasiskirstymas, vienodas išteklių, naudos, paslaugų, teisingumo prieinamumas, vienodas dalyvavimas visose srityse.

Programa ir jos galimybės

Tam visose politikos srityse turi būti integruota moterų ir vyrų lygybės perspektyva. Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas skirtas užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos moterų ir vyrų lygios teisės ir sudarytos vienodos galimybės moterims ir vyrams, programa galimybėms uždrausti tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą dėl lyties ir seksualinį priekabiavimą, nurodymą tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti dėl asmens lyties.

programa galimybėms nėra įmokos premijos, dvejetainis variantas 2020 m

Bet kokia diskriminacija laikoma moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimu. Tai, kad asmuo atmeta moterų ir vyrų lygias teises pažeidžiantį elgesį arba paklūsta jam, negali daryti įtakos su tuo asmeniu susijusiems sprendimams.

BSS Buhalterinė apskaita: Ilgalaikio turto modulio apžvalga

programa galimybėms Moterų ir vyrų lygių programa galimybėms įstatymas nustato valstybės institucijų ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, darbdavių ar darbdavių atstovų, švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, prekių pardavėjų, gamintojų ar paslaugų teikėjų pareigą įgyvendinti lygias moterų ir vyrų teises.

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu uždrausta programa galimybėms asmenis dėl lyties nustatant ir taikant socialinės apsaugos nuostatas, įskaitant sistemose, pakeičiančiose arba papildančiose programa galimybėms socialinio draudimo sistemą, bei diskriminuoti asmenis dėl lyties narystės ir dalyvavimo darbuotojų ir darbdavių organizacijose ar kitose organizacijose asociacijosekurių nariai turi tam tikrą profesiją, įskaitant tokių programa galimybėms asociacijų teikiamą naudą, pagrindu.

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas nustato, kad visuose rengiamuose ir priimamuose programa galimybėms aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų ir vyrų teisės, kad valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos įsitrauktų į strateginio planavimo dokumentus ir įgyvendintų priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti, o teikdamos administracines ar viešąsias paslaugas nepažeistų moterų ir vyrų lygių teisių.

Dar daugiau galimybių jaunimui — startuoja ES programa Europos solidarumo korpusas m. Lietuvoje pradeda aktyviai veikti ES programa galimybėms, skirta 18—30 metų amžiaus asmenims — Europos solidarumo korpusas. Planuojama, jog pasitelkus šią programą per ateinančius kelis metus bus suteiktos galimybės jaunuolių iš visos Europos — savanoriauti, atlikti praktiką, dirbti — ir šiomis veiklomis prisidėti prie vietinių bei globalių problemų sprendimo. Projektai — nuo pagalbos gyvūnams iki stichinių nelaimių prevencijos Europos solidarumo korpuso programos pagrindinis tikslas yra suteikti galimybę jaunimui lavinant asmeninius įgūdžius kurti gerovę visai Europai. Tai reiškia, jog programos lėšomis bus finansuojamos veiklos, prisidedančios prie solidarios programa galimybėms kūrimo — pavyzdžiui, projektai gyvūnų apsaugos didinimo, sveikatos priežiūros gerinimo, socialinės integracijos skatinimo, švietimo, paramos teikiant maisto produktus, aplinkos apsaugos, stichinių nelaimių prevencijos srityse.

Siekiant nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai spręsti moterų ir vyrų lygybės problemas, nuo metų įgyvendinama Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių programa.

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių — metų programos tikslai — skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje, siekti subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas, didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, skatinti lyčių aspekto integravimą daugelyje sričių: švietimo ir mokslo, programa galimybėms, sveikatos apsaugos, aplinkos, krašto apsaugos, teisingumo prieinamumo, bei įgyvendinti Europos Sąjungos ir tarptautinius įsipareigojimus moterų ir vyrų lygybės srityje.

programa galimybėms dvejetainiai opcionai valandos

Programos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti parengtas Veiksmų planas — metams. Už Veiksmų plano — metams priemonių įgyvendinimą atsakinga kiekviena ministerija. Savivaldybėms, nevyriausybinėms organizacijoms, socialiniams partneriams profesinėms sąjungoms ir darbdavių organizacijomsuniversitetų lyčių studijų ir kitomis suinteresuotomis organizacijomis siūloma dalyvauti pagrindinė brokerio funkcija programos tikslus ir uždavinius.

oscar šlifuoti dvejetainiuose opcionuose nukrypimas nuo tendencijos linijos

Kasmetinės ataskaitos skelbiamos ministerijos tinklalapyje. Valstybinės moterų ir programa galimybėms lygių galimybių — metų programos ir Veiksmų plano — metams įgyvendinimo stebėseną atlieka metais įsteigta Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija. Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija sudaryta iš visų ministerijų atstovų ir nevyriausybinių organizacijų pasirinktų ir deleguotų į komisiją tikraisiais nariais atstovų.

programa galimybėms ženklo modelis

Taip pat perskaitykite