Pardavimo pajamos internetu

Deklaruojame pajamas ir turtą 2018-aisiais: ką svarbu atsiminti?

Ši lengvata netaikoma tuo atveju, kai akcininkas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybėn: - šias akcijas išleidusiam vienetui, - kai vertybiniai pardavimo pajamos internetu laikomi parduotais pagal šio Įstatymo 11 straipsnį vieneto likvidavimo atveju - parduodant ar kitaip perleidžiant akcijas, kurios gautos šio Įstatymo 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju akcijų nominalios vertės padidinimo atveju lengvata netaikoma daliai, kuri lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai.

kaip aš išmokau uždirbti didelius pinigus

Nuo įsigalioja nuostata,  kad gyventojui negalint objektyviai pagrįsti, kuri konkreti kada, kuriuo sandoriu įsigyta keliais sandoriais įgyto vienarūšio, individualiais požymiais neapibūdinto turto pavyzdžiui, konkrečios bendrovės akcijų dalis perleidžiama, iš apmokestinamųjų pajamų pirmiausia atskaitoma anksčiausiai už tokį turtą jo dalį sumokėta įsigijimo kaina jos dalis. Nuo iki Jeigu gyventojas parduoda dalį to paties vieneto tos pačios rūšies ir klasės vertybinių popierių, kiekvienu atveju laikoma, kad pardavimo pajamos internetu parduodami anksčiausiai įsigyti vertybiniai popieriai.

Gyventojo pajamos, gautos  už parduotus vertybinius popierius yra neapmokestinamos tuo atveju, jeigu vertybiniai popieriai yra įsigyti anksčiau nei prieš dienas ir gyventojas trejus metus  iki mokestinio laikotarpio, per kurį VP buvo parduoti arba kitaip perleisti pardavimo pajamos internetu, pabaigos pats ar kartu su  susijusiais  asmenimis  nevaldė  daugiau  kaip  10  procentų vieneto,  kurio  vertybiniai popieriai yra parduodami arba kitaip perleidžiami  nuosavybėn, akcijų  dalių, pajų.

pardavimo pajamos internetu

Pajamos, gautos už iki įsigytus VP, yra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms nesvarbu, kada tie VP  parduodami. SVARBU Apskaičiuojant ir deklaruojant metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas, gyventojo valdomų vertybinių popierių dalis — 10 procentų yra skaičiuojama atsižvelgiant tik į paties gyventojo, bet ne į jo ir su juo susijusių asmenų valdomas akcijas, dalis ir pajus.

pardavimo pajamos internetu

Taip pat perskaitykite