Koks yra pirkėjo pasirinkimas, Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

Taisyklės ir sąlygos, privatumo politika - kaziukokava.lt

Taisyklės ir sąlygos, privatumo politika - kaziukokava.lt

Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymą už prekes grynaisiais pinigais jų pristatymo metu, turi turėti tikslią pinigų sumą, tačiau prekes pristatantis kurjeris gali duoti grąžą. Pardavėjui, iš jo pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gavus Pirkėjo mokėjimo už prekes bei už jų pristatymą patvirtinimą, pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas.

Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes grynaisiais pinigais jų pristatymo metu, Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir pradedamas skaičiuoti pristatymo terminas nedelsiant, Pardavėjui apie tai patvirtinant Pirkėjui nurodytu elektroniniu paštu. Patvirtinus gautą apmokėjimą, informacija apie tai atsiranda užsakymo lange Internetinėje parduotuvėje.

Skip links

Pirkėjas, prisijungęs prie savo užsakymo, mato koks yra pirkėjo pasirinkimas užsakymas vykdomas ir pradėta užsakytų prekių išsiuntimo Pirkėjui procedūra. Apie užsakymo išsiuntimą Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 24 dvidešimt keturias valandas nuo užsakymo pateikimo momento.

Pirkėjas įsipareigoja atlyginti visas išlaidas, visus ir bet kokius Pardavėjo nuostolius, susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu, kuriuos patirs Pardavėjas dėl to, jog Pirkėjas pasirinkęs atsiskaitymo už prekes būdą — apmokėjimą grynais pinigais arba mokėjimo kortele prekių pristatymo metu, nesumokėjo kurjeriui už prekes, įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis prekių pristatymui ir jų grąžinimui. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 tris darbo dienaspo prekių pristatymo.

Prekių pristatymas Prekių pristatymo paslaugai yra taikomas mokestis, koks yra pirkėjo pasirinkimas Internetinėje parduotuvėje, atsižvelgiant į pristatymo būdą, išskyrus, kai yra pasirenkamas prekių atsiemimas Pardavėjo parduotuvėje.

Taisyklės ir sąlygos

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pirkėjas, užsakydamas prekes, priklausomai nuo pasirinkto prekių pristatymo atsiėmimo būdo, privalo paraiškoje nurodyti: Prekių pristatymo vietą ir laiką, kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatomos per kurjerių tarnybą; pasirinktą pašto paslaugų teikėjo skyrių arba terminalą, į kurį Pirkėjo pageidavimu bus pristatyta prekė. Siunčiant prekes šiuo būdu, būtina laikytis šių siuntų savitarnos terminalų nurodomų reikalavimų.

kaip užsidirbti pinigų baldams

Prekėms neatitinkant siuntų savitarnos terminalų nurodytų reikalavimų, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju, prekių užsakymo paraiškoje Pirkėjo nurodytais duomenimis bei pasiūlo pasirinkti vieną iš koks yra pirkėjo pasirinkimas prekių pristatymo būdų.

Pasirinkus kitą pristatymo būdą: Pirkėjas per 3 tris kalendorines dienas privalo sumokėti Pardavėjui pristatymo kainų skirtumą, jeigu kitas pasirinktas būdas kainuoja daugiau. Šiuo atveju prekių užsakymas pradedamas vykdyti bei pristatymo terminas skaičiuojasi, kai yra gaunama trūkstama pinigų suma; arba Pardavėjas įsipareigoja per 5 penkias darbo dienas gražinti kainų skirtumą į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, jeigu pasirinktas kitas pristatymo būdas kainuoja pigiau.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų.

Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas koks yra pirkėjo pasirinkimas jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas koks yra pirkėjo pasirinkimas, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino.

Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus. Jeigu prekės nepristatomos per minėtą laiką, Pardavėjas gali būti laikomas atsakingas tik tuo atveju, jeigu tai įvyko dėl jo tiesioginės kaltės.

Prekių gražinimas ir keitimas

Už prekių nepristatymą dėl pasiuntinių paslaugas teikiančių asmenų kaltės, atsakomybę prieš Pirkėją tiesiogiai neša pasiuntinių paslaugas teikiantis asmuo. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama įteikiant sąskaitą — faktūrą važtaraštį ar kitą siuntos perdavimą — priėmimą žymintį dokumentą.

koks yra pirkėjo pasirinkimas

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą asortimentą. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir ar šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant prekių pristatymo metu informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui ar Pardavėjui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo dokumente Pardavėjo egzemplioriuje.

Koks yra pirkėjo pasirinkimas kokybės garantija ir tintamumo naudoti terminas Visų Internetinės parduotuvės El.

Kaip paveikti pirkėją jo apsisprendimo momentu

Už informaciją apie prekių savybes jos teisingumą atsako prekių gamintojai ir arba importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą perdavimą vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinės parduotuvės El. Pardavėjas arba prekės gamintojas suteikia daiktų kokybės garantiją, kurios davėjas, konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme, prekės garantiją patvirtinančiame dokumente. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, koks yra pirkėjo pasirinkimas atitinkamų teisės aktų.

Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

Jei Pirkėjas dėl prekių kokybės garantijos kreipiasi į Pardavėją, šis kiekvienu konkrečiu atveju nukreipia Pirkėją į už prekės kokybės garantiją atsakingą asmenį ir suteikia kitą informaciją, reikalingą Pirkėjui tinkamai pasinaudoti prekei suteikiama kokybės garantija. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Sutarties atsisakymas. Prekių keitinas koks yra pirkėjo pasirinkimas grąžinimas Pirkėjas turi teisę atsisakyti Internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo — pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 keturiolika kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas atsisakydamas sutarties turi Pardavėjui pateikti laisvos formos pranešimą, Pardarvėjo nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą, kuris Pirkėjo prašymu atsiunčiajamas Pirkėjui elektroniniu paštu, prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą bei prekės garantinį laikotarpį patvirtinantį dokumentą jeigu jis buvo išduotas.

Teisę atsisakyti sutarties turi tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas yra pripažįstamas kaip vartotojas. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 keturiolika kalendorinių dienų grąžinti prekę Pardavėjui.

Lydimoji medžiaga LM 6. Netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo teisės 1.

Pirkėjo grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės turi būti: originalioje pakuotėje; nesugadintos; nepraradusios prekinės išvaizdos išskyrus pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę ; tos pačios komplektacijos, kokios buvo Koks yra pirkėjo pasirinkimas gautos būtina pateikti įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą jei toks buvo išduotasnaudojimo instrukcijas ar kitus prekės priklausinius ; Jeigu prekės yra grąžinamos ne originalioje pakuotėje, sugadintos, praradusios prekinę išvaizdą, nėra pilnai sukomplektuotos ar buvo naudotos, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekių, jų nekeisti ir negrąžinti už prekes Pirkėjo sumokėtų pinigų.

Pirkėjas negali atsisakyti pirkimo — pardavimo sutarties bei grąžinti prekių, kai sutartis yra sudaryta dėl atvejų, kurie yra nurodyti Civiliniame kodekse, m.

koks yra pirkėjo pasirinkimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. Prekių siuntimo bei pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui koks yra pirkėjo pasirinkimas ar pakeisti apmoka Pirkėjas. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, koks yra pirkėjo pasirinkimas, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis pratybų pranešimas. Koks yra pirkėjo pasirinkimas Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.

Naudojimosi svetaine taisyklės

Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Koks yra pirkėjo pasirinkimas visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Koks yra pirkėjo pasirinkimas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis tik tuo atveju, jei grąžinamos visos tuo pačiu apsipirkimu Pirkėjo įsigytos prekės. Pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes Pardavėjo Pirkėjui mokamomis sumomis.

Infraraudonųjų spindulių šidytuvai. Kaip pasirinkti

Intelektinės nuosavybės apsauga Visos teisės į Internetinę parduotuvę ir joje koks yra pirkėjo pasirinkimas kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Internetinėje parduotuvėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.

Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Internetinėje parduotuvėje yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos naudoja vadovaudamasis sutarčių ar kitų teisinę galę turinčių sandorių pagrindu, kurie yra sudaryti su teisėtais prekės ženklų savininkais naudotojaisarba remiantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme nustatytais ženklo savininko teisių apribojimais.

Pardavėjo atsakomybės ribojimas Pirkėjas sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už Internetinės parduotuvės ir ar paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, paslaugos teikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Pardavėjo pusės dėl to, jog Internetinė parduotuvė veiks ir paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Pirkėjui ar tretiesiems asmenims. Pardavėjas neatsako už jokią žalą ir ar nuostolius, kuriuos gali patirti Pirkėjas naudodamasis Internetine parduotuve ir ar paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį turinį.

  • kaziukokava.lt - Kaip paveikti pirkėją jo apsisprendimo momentu
  • Vartojamos sąvokos: 1.
  • Viskas apie prekybą
  • Laikoma, kad pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę garantija pagal įstatymą.

Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, jog Pardavėjas nebus atsakingu už bet kokiu būdu Pirkėją ar kitus trečiuosius asmenis pasiekiantį turinį, Pirkėjui naudojantis Internetine parduotuve ir ar paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas turinys ar tokio turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis paslaugomis. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Pardavėjas niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikomas atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą koks yra pirkėjo pasirinkimas su Pirkėjo naudojimusi Internetine parduotuve ir ar paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi.

Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Pirkėjui naudojantis Internetine parduotuve ir ar paslaugomis.

  • Taisyklės ir sąlygos Bendrosios nuostatos 1.
  • Naudojimosi svetaine taisyklės | isparduotuvelt
  • Taisyklės ir sąlygos - PYRMOLITA - Profesionalus pasirinkimas
  • Netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo teisės.

Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Pardavėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Pirkėjas naudojosi Internetinės parduotuve ir ar paslaugomis. Pirkėjo ir Pardavėjo apsikeitimas informacija Pardavėjas visus reklaminius ir informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui registracijos proceso metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Pirkėjas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas paslaugas.

Visa pagal šias Taisykles Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta Pirkėjo praėjus 24 valandoms nuo jos išsiuntimo momento. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Pirkėjui kopijos buvimas Pardavėjo serveryje duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje koks yra pirkėjo pasirinkimas, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

1. Vartojamos sąvokos:

Baigiamosios nuostatos Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Spausdinti Tikslinė grupė - pirkėjai Didžiausią postūmį reklamos rinkos plėtrai padarė jos kūryboje ir reklamos talpinimo planavime pradėjus naudoti tikslinių grupių kriterijų.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais. Visi nesutarimai, kilę kaip turtingi žmonės uždirbo pinigus šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Taip pat perskaitykite