Kaip sukurti strategiją su galimybėmis

Lygios galimybės

21 variantas

Jo tikslas — sukurti ilgalaikę VU įvairovės ir lygių galimybių strategiją ir įdiegti esmines jos nuostatas darbuotojų ir studentų atžvilgiu. Taigi universitetas siekia puoselėti įvairovę bei užtikrinti lygias galimybes visiems, nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką vaikų ar kitų diskriminacinių pagrindų.

Strategijos įgyvendinimo planas 2020 - 2022 m.

Vilniaus universitete už lygių galimybių politikos priemonių formavimą atsakingas Centrinės administracijos Bendruomenės vystymo skyrius. Vienas iš šio skyriaus tikslų — universiteto bendruomenės narių lygių galimybių užtikrinimas.

kaip sukurti strategiją su galimybėmis automobilio variantas

Įvairovė ir lygios galimybės Vilniaus universitete Strategija m. Strategija m.

uždirba iš dvejetainių opcionų geriausias pasirinkimas

Strategijos tikslas — Universitete kurti studijų ir darbo aplinką, kurioje yra puoselėjama individuali, socialinė ir kultūrų įvairovė ir užtikrinamos Universiteto bendruomenės narių lygios galimybės.

VU įvairovės ir lygių galimybių metų strategijos dokumentą galite rasti čia.

DEPRESSION (The Truth about Depression that No One Sees or Understands)

Taip pat perskaitykite