Dvinaris medžio variantas

Dvinaris medžio variantas, Medis (duomenų struktūra)

Realūs variantai dvinariai medžiai Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties sudarymas ir Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutarties sudarymas 4.

vietinių bitcoinų uždarbio tendencijų linija ir kanalas

Administracinės paslaugos apibūdinimas Pagal nuo įsigaliojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi planavimo iniciatyvos teisę toliau dvinaris medžio variantas planavimo iniciatoriai ir gali Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis tik savo valia ir sprendimu teikti savivaldybės administracijos direktoriui ar kitų įstatymų nustatytiems specialiojo teritorijų planavimo organizatoriams pasiūlymus dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir ar finansavimo.

Tai taikoma ir iki patvirtintų vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų dvinaris medžio variantas.

dvinaris medžio variantas

Sprendimas atmesti pasiūlymą gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti 1 metams pratęsiamas sutarties terminas ar sutartis dvinaris medžio variantas.

Sutartis skelbiama viešai savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS.

užsidirbti pinigų užpildydami formas

Įgyvendinimo sutartis įsigalioja patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą ir galioja, iki šalių sutartiniai įsipareigojimai įvykdomi.

Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

dvinaris medžio variantas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pasiūlymas dėl dvinaris medžio variantas planavimo proceso inicijavimo. Pasiūlyme nurodoma: 1  planavimo tikslai; 2  planuojamos teritorijos vieta: adresas arba geografinės koordinatės jeigu planuojama teritorija nėra adreso objektas ; 3  planuojamos teritorijos preliminarus plotas; 4 kaip visiškai ar iš dalies planavimo iniciatorius siūlo finansuoti teritorijų planavimo dokumento rengimą, keitimą ar koregavimą.

Jeigu siūloma finansuoti visiškai, nurodomas planavimo iniciatoriaus nuožiūra pasirinktas teritorijų planavimo dokumento rengėjas, kuris bus įrašytas į Inicijavimo sutartį; 5 ar teritorijų planavimo iniciatyva reiškiama dėl kitiems asmenims privačios nuosavybės teise priklausančios žemės sklypo ar sklypų. Prie pasiūlymo pridedama: 1 siūlomos planuoti teritorijos schema ortofoto ar georeferenciniame žemėlapyje apibrėžta planuojama teritorija M iki M ; 2 į numatomą planuoti teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkų informavimą įrodančių dokumentų patvirtintos kopijos jeigu teritorijų planavimo iniciatyva realūs variantai dvinariai medžiai dėl kitiems asmenims privačios nuosavybės teise priklausančios žemės.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija prašymą nagrinėjantis dvinaris medžio variantas Nurodyta lentelės 6 eilutėje.

dvinaris medžio variantas

Taip pat perskaitykite