Darbo su pasirinkimo galimybėmis paslaptys

darbo su pasirinkimo galimybėmis paslaptys

English Ką svarbu žinoti, siekiant apsaugoti įmonės komercines paslaptis?

dvejetainių variantų žvakidės strategija dvejetainės prekybos pamokos

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį, kuria išaiškino, kokia darbo su pasirinkimo galimybėmis paslaptys laikytina komercine paslaptimi, kokie duomenys apie įmonės klientus gali būti pripažįstami komercine paslaptimi ir kaip šiuos duomenis apsaugoti.

Konfidenciali informacija ar komercinė paslaptis?

darbo su pasirinkimo galimybėmis paslaptys

Atsižvelgiant į informacijos pobūdį ir svarbą bei konfidencialumo pareigos intensyvumo laipsnį, konfidenciali informacija gali būti skirstoma taip: 1.

Informacija, kuri, nors savininko įvardijama kaip konfidenciali, savaime yra akivaizdi ar lengvai pasiekiama pavyzdžiui, viešai skelbiami įmonės finansinės atskaitomybės duomenys, viešai skelbiama informacija apie akcininkus, vykdomus projektus, verslo partnerius ir kt.

Tokia informacija, net jeigu ji ir yra įvardijama kaip konfidenciali, gali būti pripažinta nekonfidencialia ir už jos atskleidimą, paviešinimą ar panaudojimą nekiltų teisinių padarinių.

darbo su pasirinkimo galimybėmis paslaptys

Informacija, kurią įmonės darbuotojai turi laikyti konfidencialia, tačiau tokia informacija, kai su ja yra susipažįstama, tampa neatsiejama jų gebėjimų, įgūdžių bei žinių dalimi pavyzdžiui, įmonėje taikoma geroji praktika, vadybos metodai, darbo su klientais metodai, derybų vedimo būdai ir kt. Todėl darbuotojai privalo laikytis pareigos saugoti tokio pobūdžio informaciją tik tol, kol dirba įmonėje, kurioje ją sužinojo.

Pasibaigus darbo su pasirinkimo galimybėmis paslaptys santykiams, buvę darbuotojai gali be jokių apribojimų naudoti šią informaciją savo naudai.

Specifinio pobūdžio konfidenciali informacija. Tokia informacija neatitinka komercinės paslapties apibrėžties, tačiau kai darbuotojas su ja susipažįsta, ji netampa neatsiejama jo gebėjimų, žinių ir kompetencijos dalimi. Ši informacija yra saugoma, o už jos atskleidimą ar panaudojimą, net ir pasibaigus darbo santykiams, buvusiam darbuotojui gali kilti teisinė atsakomybė.

Komercinės paslaptys — konfidencialūs duomenys, kurie yra tokie specifiniai ir reikšmingi, kad darbuotojai, net ir pasibaigus darbo santykiams, sutartyje darbo su pasirinkimo galimybėmis paslaptys įstatyme nustatytą laiką negali teisėtai panaudoti jų jokiais tikslais, kurie kokiu nors būdu galėtų pažeisti teisėto informacijos savininko teises ir teisėtus interesus. Vertindamas tai, kad daugelyje bylų dėl komercinės paslapties atskleidimo ar panaudojimo yra sprendžiama dėl duomenų apie įmonės klientus laikymo komercine paslaptimi, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškiai nurodė, kokius kriterijus atitinkanti informacija apie bendrovės klientus gali būti pripažinta pinigų prntn macne dvejetainiai variantai paslaptimi.

Ką svarbu žinoti, siekiant apsaugoti įmonės komercines paslaptis?

Duomenys apie klientus saugotini kaip komercinė paslaptis, jeigu tai yra informacija, kur be klientų pavadinimo esama kitokios informacijos, viešai neprieinamos, pavyzdžiui, kontaktiniai asmenys, sprendimus priimantys asmenys, susiklostę verslo papročiai, techninė informacija, padedanti vykdyti veiklą, paslaugų ir jų kokybės reikalavimai, planuojami projektai, mokumas ir kt.

Todėl tais atvejais, kai tam tikra informacija nėra pripažįstama komercine paslaptimi, ji gali būti saugoma kaip konfidenciali informacija.

ekn brokeris su krateriu

Kaip apsaugoti komercines paslaptis? Siekiant, kad informacija būtų pripažinta komercine paslaptimi, jos savininkas turi dėti protingas pastangas, kad ši informacija būtų apsaugota. Teismas, palengvindamas komercinių paslapčių savininkų dalią, išaiškino, jog komercinės paslapties apsaugos priemonės neturėtų pernelyg apsunkinti asmens ūkinės komercinės veiklos vykdymo ir reikalauti neproporcingų finansinių, žmogiškųjų ar kitokių išteklių.

Draudžiama vilioti ne tik darbuotojus, bet ir klientus

Tačiau kuo vertingesnė konkreti komercinę paslaptį sudaranti informacija, tuo intensyvesni turi būti savininko veiksmai šiai informacijai saugoti, kad ši apsauga būtų pripažinta protinga. Teismas išaiškino, kad nebūtina, jog tai, kad atitinkamoje įmonėje yra komercinė paslaptis, būtų nurodyta viename materialiame ar elektroniniame dokumente.

darbo su pasirinkimo galimybėmis paslaptys

Taigi šiuo metu egzistuojanti praktika įmonėse tvirtinti konfidencialios informacijos sąrašus tėra tik vienas iš būdų informuoti darbuotojus, kokia informacija yra laikoma slapta. Komercinės paslapties savininkas turi teisę pats pasirinkti, kokiu būdu asmenims bus suformuotas aiškus ir nedviprasmiškas suvokimas, kad atitinkami duomenys yra įmonės komercinė paslaptis. Tačiau svarbu tai, kad informacijos savininkas turi  sudaryti sąlygas kitiems asmenims taip pat ir darbuotojams aiškiai ir nedviprasmiškai suprasti, kad atitinkama informacija yra slapta, jis  turi sukurti tvarką, kaip su šia informacija susipažinti, ir užtikrinti jos laikymąsi.

e užsidirbkite pinigų sau

Be to, informacijos savininkas privalo protingai apibrėžti asmenų, kuriems komercinė paslaptis gali būti teisėtai atskleidžiama, ratą — neturi egzistuoti galimybių susipažinti su komercine paslaptimi tiems asmenims, kuriems tai objektyviai nėra reikalinga.

Šioje konkrečioje darbo su pasirinkimo galimybėmis paslaptys Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas dėl komercinės paslapties apsaugos darė išvadą, kad bendrovėje egzistavusi techninė komercinę paslaptį sudarančių duomenų apsauga buvo pakankama, nes informacija apie bendrovės klientus, vežėjus, veiklos instrukcijos, kiti dokumentai buvo saugomi duomenų bazėje, apsaugotoje kiekvienam vadybininkui suteikiamu individualiu slaptažodžiu. Taigi teismai yra linkę lanksčiai vertinti komercinės paslapties apsaugą, sudarydami galimybes informacijos savininkui pasirinkti būdus ir priemones, kaip užtikrinti šios informacijos slaptumą.

  1. English Kaip apsaugoti komercines paslaptis?
  2. Kaip apsaugoti komercines paslaptis? - Jurex
  3. Dogecoin kaip užsidirbti pinigų
  4. Vientisa hierarchinė struktūra, įtvirtinta organizacijoje; karjeros laiptai.
  5. Dvejetainis variantas variklis
  6. Draudžiama vilioti ne tik darbuotojus, bet ir klientus Jolita Mažeikienė Pastaruoju metu Lietuvos teismuose daugėja ginčų dėl klientų ir darbuotojų perviliojimo.

Taip pat perskaitykite