Viešpatie, kur šiais laikais galima užsidirbti.

Išvaduojanti Dievo galia Įvadas Mormono Knygoje yra ne vienas pasakojimas apie kur šiais laikais galima užsidirbti ar kitaip pavergtus asmenis ir žmonių bendruomenes.

Klebono žodis 2020-04-05

Daugelis šių pasakojimų rodo, kad Jėzus Kristus yra didysis Išvaduotojas ir pagalbos šaltinis, kai atrodo, jog neįmanoma išsigelbėti ar ištrūkti. Jei per atgailą, nuolankumą ir maldą artinsimės prie Viešpaties, būsime geriau dvasiškai pasiruošę šauktis išvaduojančios Dievo galios ir jos sulaukti. Pagalbiniai skaitiniai L.

Naujam gyvenimui prisikelia gamta, viskas atgyja, sprogsta pumpurai, visu savo grožiu skleidžiasi žiedai, kiek pailsėjusi žemė pradeda auginti pasėtą grūdą, o sugrįžę paukščiai gieda neapsakomo grožio gyvybės kupinas giesmes… Na, o mes, ar pasirengę džiaugsmo kupinomis širdimis vienas kitą pasveikinti žodžiais JIS PRISIKĖLĖ! Ir nepaisant visą pasaulį užgriuvusios viruso pandemijos, pasitikėkime Viešpačiu, atsiduokime į Jo mylinčias rankas, ir saugiai pasitikime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventę — Velykas. Tiesa, jos bus kitokios, bet prisikėlęs Viešpats Jėzus Kristus ir šį kartą bus su mumis! Šis pažinimas gali būti įvairiai išreikštas ir gali apimti daugybę dalykų, bet tarp dviejų asmenų visada yra betarpiškas. Kaip betarpiška yra meilė ir bendrystė tarp dviejų įsimylėjėlių, net jei juos skiria atstumas ir jie bendrauja netiesiogiai.

Pasiūlymai, kaip mokyti 1 Nefio ; Almos —3, 27—29 Dievas turi galią išvaduoti Pakvieskite mokinius prisiminti atvejį, kai juos sužavėjo žmogaus, patiriančio didžiulius išbandymus ir sunkumus, stiprybė. Paprašykite jų glaustai papasakoti, ką pastebėjo. Paprašykite mokinių tyliai perskaityti 1 Nefio ir surasti, ką Nefis sakė apie sunkumus, kuriuos patyrė savo gyvenime.

viešpatie, kur šiais laikais galima užsidirbti olymp dvejetainis pasirinkimas

Kodėl, jūsų manymu, žmogus gali jausti didelį Viešpaties palankumą, net tada, kai patiria didelius išbandymus ar sunkumus? Nurodykite mokiniams 1 Nefio eilutę daline nuoroda sujungti su 1 Nefio ir išsiaiškinti, kodėl Nefis jautė didelį Viešpaties palankumą. Koks šioje eilutėje aprašytas principas galėtų padėti žmogui, patiriančiam išbandymus ar sunkumus, pajusti viltį?

Įstabus prakartėlės ženklas, toks brangus krikščionių tautai, visada kelia nuostabą ir susižavėjimą. Vaizduoti Jėzaus gimimo įvykį reiškia paprastai ir džiaugsmingai skelbti Dievo Sūnaus įsikūnijimo slėpinį. Prakartėlė yra tarsi gyva Evangelija, kylanti iš Šventojo Rašto puslapių.

Mokiniai turėtų įvardyti tokį principą: Jei naudosime tikėjimą Jėzumi Kristumi, galėsime gauti Dievo malonės ir būti išvaduoti. Pakvieskite mokinius greitai peržvelgti 1 Nefio 1—8 ir 16—18 skyrius ir rasti Nefio gyvenimo pavyzdžių, parodančių išvaduojančią Dievo galią. Paprašykite mokinių glaustai papasakoti, kokius pavyzdžius rado. Jei mokiniams nesiseka rasti pavyzdžių, galite nukreipti juos į šias Raštų vietas: 1 Nefio —31 ; —18 ; —19 ; —12 ;18—31, 36—39 ; —55 ; ir —3, 11— Garsiai perskaitykite vyresniojo L.

Lehio išvykimas į tyrus kartu su šeima buvo pasakojimas apie išsigelbėjimą nuo Jeruzalės sunaikinimo. Pasakojimas apie jareditus, kaip ir pasakojimas viešpatie mulekitus, yra pasakojimas apie išsivadavimą.

viešpatie, kur šiais laikais galima užsidirbti

Alma jaunesnysis buvo išvaduotas iš nuodėmės. Jaunieji Helamano kariai buvo išvaduoti mūšyje.

Nefis ir Lehis buvo išvaduoti iš kalėjimo. Vienas dvasinio išvadavimo pavyzdys yra Alma.

Paaiškinkite, kad jis savo sūnui Helamanui pasakoja apie savo išvadavimą iš nuodėmės. Paprašykite kurio nors mokinio garsiai perskaityti Almos kursų brokeriai kijeve ir viešpatie vieną mokinį pakvieskite garsiai perskaityti Almos —29 paminėkite, kad Almos —12 eilutėse užrašytas panašus patarimas.

Likusiųjų paprašykite sekti skaitomą tekstą ir ieškoti įžvalgų, kas padėtų žmogui, patiriančiam suspaudimus ar sunkumus.

Iz 66, 18—21; Žyd 12, 5—7. Prieš tai žmonija dėl nuodėmės padarinių patyrė kalbų sumaišymą ir buvo išsklaidyta po visą pasaulį. Dievas pasirinko Abraomą nešti pažadą, kad visos tautos bus vėl suburtos draugėn. Dievo pažado Abraomui viršūnė — žinia, kad jame visos žemės tautos ras palaiminimą Pr 12, 3. Per Izraelio tautos istorijos šimtmečius Dievas apsireikšdavo pačiais netikėčiausiais būdais, tolydžio ir kantriai atskleisdamas savo mintį.

Kokios šiose ištraukose rastos įžvalgos galėtų padėti žmogui, patiriančiam fizinius ir dvasinius sunkumus? Su kokia fizine ar dvasine vergija žmonės susiduria šiandien?

Išvaduojanti Dievo galia

Pavyzdžiai: prasta sveikata, priklausomybė nuo narkotikų ar pornografijos, skurdas, smurtas, diskriminacija, nuodėmė, netikėjimas ar maištavimas.

Pateikite ir perskaitykite vyresniojo Džefrio R. Gal jūsų santuoka ar vaikas pavojuje? Ar jūs pasimetę dėl lyties tapatybės, ar stokojate savigarbos? Ar jūs, o gal kas nors, ką mylite, susiduriate su liga, depresija ar mirtimi?

Pagalbiniai skaitiniai

Kokie bebūtų kiti žingsniai, kuriuos jums reikia žengti, kad išspręstumėte šituos rūpesčius, pirma priimkite Jėzaus Kristaus Evangeliją. Pasitikėkite dangaus pažadais.

viešpatie, kur šiais laikais galima užsidirbti

Tuo atžvilgiu Almos liudijimas yra mano liudijimas. Kas, anot vyresniojo Holando, gali padėti mums pradėti spręsti savo problemas ir iššūkius?

Pavyzdžiui, rašytojas norėtų papasakoti istoriją, pasidalinti patirtimi, įgyta tam tikroje srityje, užsidirbti pinigų. Keliems mokiniams pasidalinus savo mintimis, pakvieskite visus tyliai perskaityti 1 Nefio ir rasti vieną iš priežasčių, dėl kurių rašė Viešpatie.

viešpatie, kur šiais laikais galima užsidirbti

Koks, pasak pranašo Nefio, yra jo vedamo metraščio tikslas? Jis troško įtikinti žmones ateiti pas Dievą ir būti išgelbėtiems. Paliudykite, kad Dievo galia išgelbėti yra galia išvaduoti. Lentoje parašykite toliau pateiktą informaciją ir paaiškinkite, kad šiose eilutėse aprašomi žmonės, kuriems reikėjo išvadavimo: Limhio žmonės.

Taip pat perskaitykite