Variantas um

variantas um

variantas um

Šio straipsnio tikslas yra išsamesnė mokslinių vokiečių kalbos tekstų nevalentinių bendraties konstrukcijų su um zu analizė, remiantis G. Helbig, O. Leys ir G. Zifonun ir kt.

variantas um

Analizės objektu čia pasirinkta bendraties konstrukcija su um zu dėl dažno pasitaikymo nagrinėjamuose tekstuose, dėl savo daugiafunkciškumo ir transformacijos galimybių įvairovės. Šiame darbe sujungiami nevalentinių bendraties konstrukcijų su um zu reikšmės variantai semantinis aspektas variantas um vartojimo būdai bei sąlygos pragmatinis ir kognityvinis aspektai ir pateikiama šio sintaksinio reiškinio transformacija į kitas sintaksines konstrukcijas, t.

parinkčių žaidimų apžvalgos pasirinkimo įvykdymo data yra

Pabaigoje pateikiama klasifikacijos schema, kuri galėtų būti naudinga besimokantiems vokiečių mokslinės bei dalykinės kalbos. In der deutschen linguistischen Literatur bzw.

variantas um

Die Untersuchung basiert auf einem Korpus von Sätzen mit valenzunabhängigen IK mit variantas um zu, die hauptsächlich aus geistes- natur- und sozialwissenschaftlichen Texten stammen und als Unterrichtsmaterial im Bereich Fachsprachen im Deutschen dienen. Die hier vorgestellte Klassifikation der IK mit um zu und das daraus folgende Schema können im Unterricht Fachsprachen im Variantas um benutzt werden.

aristotelis apie variantą

My list You may be interested in: © journaldatabase.

Taip pat perskaitykite