Įrodyta darbo užmokesčio praktika

EUR-Lex - CC - LT - EUR-Lex

Šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos  2 21 straipsnio ir kelių  m.

įrodyta darbo užmokesčio praktika

Starjakob ginčą dėl profesinės darbo užmokesčio sistemos, kurią Austrijos įstatymų leidėjas nustatė siekdamas pašalinti diskriminaciją dėl amžiaus, teisėtumo.

Pagal minėtos direktyvos 3 straipsnio 1 dalies c punktą neviršijant Europos bendrijai suteiktų įgaliojimų ši direktyva taikoma visiems asmenims tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuje, įskaitant valstybines įstaigas, kiek tai susiję visų pirma su įdarbinimu ir darbo sąlygomis, įskaitant atlyginimą. Nepaisydamos 2 straipsnio 2 dalies, valstybės narės gali numatyti, kad skirtingas požiūris dėl amžiaus nėra diskriminacija, jei įrodyta darbo užmokesčio praktika nacionalinę teisę jį objektyviai ir tinkamai pateisina teisėtas tikslas, įskaitant teisėtos [teisėtus] užimtumo politikos, darbo rinkos ir profesinio mokymo tikslus, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

įrodyta darbo užmokesčio praktika ką daro dvejetainių opcionų brokeris

Šios direktyvos 16 straipsnio a punkte numatyta, jog valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų panaikinti įstatymai ir kiti teisės aktai, kurie prieštarauja vienodo požiūrio principui. Sankcijos, kurias gali sudaryti kompensacijos nukentėjusiajam įrodyta darbo užmokesčio praktika, turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

kaip uždaryti opcionų operacijas

Valstybės narės ne vėliau kaip iki  m.

Taip pat perskaitykite