Reikalauti pasinaudoti pasirinkimo galimybe

DĖL EUROPOS TEISINGUMO TEISMO BYLOS NR. C/04 APIBENDRINIMO - Teisės aktai ir komentarai - VMI

Gamyklines patalpas išnuomojo įmonei, PVM mokėtojai.

Nuorodos kopijavimas

Uusikaupunki pateikė prašymą mokesčių administratoriui dėl pasirinkimo skaičiuoti PVM už nekilnojamojo turto nuomą. Mokesčių administratorius prašymą patenkino nuo prašymo gavimo dienos, coinmarketcap mainai ne nuo reikalauti pasinaudoti pasirinkimo galimybe išnuomojimo dienos, nes pagal nacionalinės teisės aktus prašymą reikėjo pateikti reikalauti pasinaudoti pasirinkimo galimybe šešių mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo turto atidavimo naudoti.

Remiantis minėtu nacionalinės teisės aktu, Uusikaupunki prašymas dėl statybos ir rekonstrukcijos darbų pirkimo PVM atskaitos taip pat buvo atmestas. Ieškovė šį sprendimą apskundė. Minėtame straipsnyje numatytas tikslinimas yra taikomas, net jei ilgalaikis turtas iš pradžių buvo naudojamas neapmokestinamai veiklai, neturint galimybės pasinaudoti atskaita, ir tik vėliau tikslinimo laikotarpiu, imtas naudoti PVM apmokestinamai reikalauti pasinaudoti pasirinkimo galimybe.

Šeštosios direktyvos 13 straipsnio C dalies antroji pastraipa ir 17 straipsnio 6 dalis turi būti aiškinamos taip, kad ES valstybė narė, suteikianti savo apmokestinamiesiems asmenims teisę pasirinkti apmokestinti nekilnojamąjį turtą, negali neleisti atskaityti PVM už investicijas į nekilnojamąjį turtą, padarytas iki pasinaudojimo pasirinkimo teise skaičiuoti PVM, jei prašymas pasinaudoti šia teise nebuvo pateiktas per šešis mėnesius nuo šio nekilnojamojo turto atidavimo naudoti.

Šeštosios direktyvos 20 2 straipsnyje numatytas atskaitos tikslinimo laikotarpis leidžia išvengti netikslumų skaičiuojant apmokestinamojo asmens atskaitą ir jos nepagrįstą naudą arba žalą, jei, be kita ko, po deklaracijos pateikimo pakeičiami kriterijai, pagal kuriuos iš pradžių buvo nustatytas atskaitos dydis.

Panašių pakeitimų galimybė yra ypač reikšminga ilgalaikio turto atveju, nes jis dažnai naudojamas keletą metų, per kuriuos gali būti keičiamas jo paskirtis. Minėtas straipsnis suformuluotas taip, kad nelieka jokių abejonių dėl jo privalomumo. Iš nusistovėjusios teismų praktikos matyti, kad visose ES valstybėse narėse teisės į atskaitą ribojimai ir atskaitos tikslinimas turi būti taikomi vienodai, o nukrypimai leidžiami tik aiškiai Šeštojoje direktyvoje numatytais atvejais žr.

finansinės nepriklausomybės ir įmonės tvarumo analizė

Tai, kad direktyvos 20 straipsnio 5 dalis numato labai konkrečias sąlygas, kurios turi būti įvykdytos, kad nukrypdama ES valstybė narė galėtų netaikyti 20 straipsnio 2 dalies, tik sustiprina pastarosios nuostatos privalomąjį pobūdį. Taigi 20 straipsniu reikalauti pasinaudoti pasirinkimo galimybe ES valstybių narių reikalaujama numatyti su ilgalaikiu turtu susijusios PVM ataskaitos tikslinimą, jei pagal šio straipsnio 5 dalies nuostatas nenustatyti kitaip.

  1. DĖL EUROPOS TEISINGUMO TEISMO BYLOS NR. C/04 APIBENDRINIMO - Teisės aktai ir komentarai - VMI
  2. Duonos gaminiai Lietuvoje: pasirinkimo galimybė pavydėtina - LRT
  3. Rts brokerio reitingas
  4. Duonos gaminiai Lietuvoje: pasirinkimo galimybė pavydėtina LRT.

Dėl antro klausimo pažymėtina, kad pagal Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 1 dalį teisė atskaityti PVM atsiranda tuomet, kai atskaitytinas mokestis tampa apskaičiuotinu. Todėl teisės į atskaitą buvimą gali lemti tik asmens statusas šiuo momentu.

Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad ilgalaikio turto naudojimas lemia tik pradinės atskaitos, į kurią apmokestinamasis asmuo turi teisę pagal Šeštosios direktyvos 17 straipsnį, ir tikslinimų, galimų po šios atskaitos sekančiais laikotarpiais, dydžius, tačiau neturi įtakos teisės į atskaitą atsiradimui. Todėl vien tai, kad iš pradžių turtas buvo naudojamas apmokestinamiesiems sandoriams, reikalauti pasinaudoti pasirinkimo galimybe atskaitos tikslinimo sistemos taikymo sąlyga žr.

Account Options

Pasinaudojus teise pasirinkti apmokestinti ir apmokestinus nekilnojamojo turto nuomą, atskaitos tikslinimas tampa būtinu, kad būtų išvengta pirkimo išlaidų dvigubo apmokestinimo. Todėl Šeštosios direktyvos 20 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo numatytas tikslinimas yra taikomas, net jei ilgalaikis turtas iš pradžių buvo naudojamas neapmokestinamai veiklai, neturint galimybės pasinaudoti atskaita, ir tik vėliau tikslinimo laikotarpiu imtas naudoti PVM apmokestinamai veiklai.

Dėl trečio klausimo pažymėtina, kad pagal Šeštosios direktyvos 13 straipsnio C dalies pirmąją pastraipą apmokestinamieji asmenys turi galimybę pasirinki apmokestinti nekilnojamojo turto nuomą.

reikalauti pasinaudoti pasirinkimo galimybe

Pasinaudojimas šia galimybe turi lemti atskaitos atsiradimą. ES valstybės narės turi teisę nustatyti teisės pasirinkti apmokestinti įgyvendinimo procedūrą, bei nustatyti, kad apmokestinimas įsigalioja tik pateikus prašymą ir kad tik nuo tos datos bus galima sumokėto pirkimo PVM atskaita žr.

Vis dėlto tokios taisyklės negali apriboti teisės atskaityti PVM, jei tinkamai pasinaudota teise pasirinkti. Todėl, nacionalinės teisės procesinės normos negali nustatyti trumpesnio atskaitų tikslinimo laikotarpio nei numatyta Šeštojoje direktyvoje.

Atskaitų, susijusių su veikla, apmokestinimo pasinaudojus teise pasirinkti, ribojimas paveiktų ne Šeštosios direktyvos 13 straipsnio C dalies antrojoje pastraipoje numatytos teisės pasirinkti "apimtį", bet naudojimąsi šia teise.

Todėl ši nuostata valstybėms narėms neleidžia apriboti nei Šeštosios direktyvos 17 straipsnyje numatytos teisės atskaityti, nei būtinybės tikslinti šias atskaitas pagal šios direktyvos 20 straipsnį.

be pasirinkimo indėlių premijos

Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 6 dalies reikalauti pasinaudoti pasirinkimo galimybe ES valstybėms narėms suteikta galimybė taikoma tik tam tikroms išlaidų rūšims, apibrėžtoms pagal įgytų prekių ar paslaugų pobūdį, o ne pagal veiklą, kurioje jie naudojami, arba šio naudojimo būdą žr. Taigi, išlaidoms, susijusioms su nekilnojamuoju turtu, patirtoms prieš pasinaudojant teise pasirinkti apmokestinti PVM, nėra taikomi atskaitos ribojimai pagal Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 6 dalies nuostatas.

Todėl ES valstybė narė, suteikianti savo apmokestinamiesiems asmenims teisę pasirinkti apmokestinti nekilnojamąjį turtą, negali neleisti atskaityti PVM už investicijas į nekilnojamąjį turtą, padarytas iki pasinaudojimo pasirinkimo teise skaičiuoti PVM, jei prašymas pasinaudoti šia teise nebuvo pateiktas per šešis mėnesius nuo šio nekilnojamojo turto reikalauti pasinaudoti pasirinkimo galimybe naudoti.

Pasinaudojus šia teise, apmokestinamasis asmuo į PVM atskaitą gali įtraukti dalį nekilnojamojo turto arba esminio pagerinimo pirkimo PVM, net jei ilgalaikis turtas iš pradžių buvo naudojamas neapmokestinamai veiklai, nes vadovaujantis PVM įstatymo 67 straipsnio 2 dalies nuostata, pastato statinio esminio pagerinimo ar pasigaminimo atveju, PVM atskaita gali būti tikslinama 10 metų, skaičiuojant nuo to mokestinio laikotarpio, kurį reikalauti pasinaudoti pasirinkimo galimybe pradėtas eksploatuoti.

Kaip, Jūsų nuomone, sekasi Lietuvai? Yra sričių, kuriose pasitempėme ir žengėme didelį žingsnį į priekį. Tikriausiai, reikia pirmiausia paminėti mūsų ekonomikos skatinimo planą, kuris yra gana ambicingas. Tą galiu ramiai tvirtinti, matydamas, kokius paketus ruošia kitos valstybės. Visgi 5 proc.

Taip pat perskaitykite