Pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas

pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas

Taisyklės ir sąlygos Bendrosios nuostatos 1.

TARO kortos kaziukokava.lt ar meilužis, kurį pasirinkti?SANTYKIAI/MEILĖ/ĮSIPAREIGOJIMAI/

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Asmens užsidirbti pinigų per internetinius žaidimus apsauga 2. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvė Pyrmolita. Pirkėjo teisės 3.

Terminai ir sąlygos

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Pyrmolita. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo — pardavimo sutarties, sudarytos Pyrmolita. Taisyklių 3. Pirkėjo įsipareigojimai 4.

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pardavėjo teisės 5. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Taisyklės ir sąlygos

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7. Pardavėjo įsipareigojimai 6.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, 8 — tame Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.

Verslo dovanų gidas - GIFTIKA

Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 7. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu: 7.

dvejetainiai variantai, visa tiesa apžvelgiama

Apmokėjimas banko pavedimu — tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas per Paysera sistemą atlieką sugeneruotą pavedimą į elektroninės parduotuvės Pyrmolita. Atsiskaitydamas 7. Minėtu atveju, atsižvelgiant į Taisyklių 5.

UAB GIFTIKA elektroninės prekybos taisyklės

Prekių pristatymas 8. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

Bendrosios nuostatos 1. Dauguma informacijos mūsų tinklalapyje  yra laisvai prieinama ir nereikialauja vartotojo registracijos. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą UAB Giftikajeigu jis nėra susipažinęs su el. Prekybos taisyklėmis. Paštu, faksu ar įteikiant asmeniškai, įvykdo apmokėjimą.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Sąvokos 1. Duomenų valdytojas ir svetainės www. Pirkėjas — veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės toliau — Taisyklės reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių kokybės garantiją, Prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes.

Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos ar pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

MemberShop.lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeistaPirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas.

Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.

pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas dvejetainis variantas naujas

Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę -es sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos ų prekės -ių vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir yra pridedama prie bendros prekių krepšelio vertės. Prekių grąžinimas 9. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos.

Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima prekės grąžinimui.

pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas

Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta.

Terminai ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1. Šios prekių pirkimo — pardavimo taisyklės toliau - Taisyklėsjas patvirtinus Pirkėjui formuojant prekių užsakymą pažymėjus varnele jog sutinkate su elektroninės parduotuvės taisyklėmisyra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas AB "GRĄŽTAI" toliau - Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

Prekes grąžina Pirkėjas savo lėšomis, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

Iliustracijos

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamo naudoti termino pabaigos.

Atsakomybė

Taip pat perskaitykite