Pajamų internetu programa 2020. 04. 01, Diena: 1 balandžio, 2020

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

pajamų internetu programa 2020. 04. 01

ŽŪMIS Prioritetai: visuose regionuose didinti ūkių gyvybingumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai; skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio sektoriuje.

Tikslinės sritys — modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės—techninės bazės potencialą, didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos, skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą, skatinti atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimą ir naudojimą bioekonomikos tikslais.

pajamų internetu programa 2020. 04. 01

Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla: žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų pagamintų išaugintų valdoje apdorojimas rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. Paramos gali kreiptis: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą.

pamm sąskaita uždarbiui

Paramos suma — iki 50 Eur vienam paramos gavejui, o — metų laikotarpiu negali viršyti Eur. Paraišką galima teikti NMA teritoriniuose paramos administravimo  skyriuose  registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje www.

Taip pat perskaitykite