Komandiruotes dėl papildomų pajamų iš darbo užmokesčio

Komandiruočių apmokėjimo sudėtinės dalys | Linden

komandiruotes dėl papildomų pajamų iš darbo užmokesčio dvejetainis pasirinkimas nuo 1 usd

Darbuotojo komandiruotės sąvoka 1. Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo vieta, vietoje.

kaip užsidirbti pinigų internetu užsidirbti pinigų

Darbuotojo komandiruotės metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis. Jeigu komandiruotės metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų transporto, kelionės, nakvynės ir kitų išlaidųdarbdavys jas turi kompensuoti.

komandiruotes dėl papildomų pajamų iš darbo užmokesčio

Jeigu darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo diena pamaina arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį, darbuotojui privalo būti mokami dienpinigiai, kurių maksimalius dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Į darbuotojo komandiruotės laiką įeina darbuotojo kelionės į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal laikas.

Komandiruočių apmokėjimo sudėtinės dalys

Jeigu kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, darbuotojas turi teisę į tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną komandiruotes dėl papildomų pajamų iš darbo užmokesčio kelionės arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo darbo užmokestį. Komandiruotės metu darbuotojas turi dirbti įprastu darbo laiko režimu, jeigu darbdavys nėra nustatęs kitokių įpareigojimų.

uždarbio rėmėjai internetu

Darbuotojui, kuris išvyksta į kitą valstybę ilgesniam negu trisdešimt dienų laikotarpiui, prieš išvykstant į komandiruotę turi būti įteikti Darbo kodekso 44 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti dokumentai, kuriuose papildomai nurodoma: 1 komandiruotės trukmė; 2 valiuta, kuria bus mokamas darbo užmokestis komandiruotės metu; 3 išmokos pinigais ir natūra, skirtos už darbą kitoje valstybėje, jeigu taikoma; 4 grąžinimo į nuolatinės darbo vietos valstybę sąlygos, jeigu taikoma.

Taip pat perskaitykite