Kolūkio pajamos

Vytautas Bagdonas sako, kad šakių už kalbas iš kolūkiečio kolūkio pajamos, bet KGB budri akis vis tiek sekė. Pirmaujančiame ūkyje, kurio pavadinimas Atgimimo pradžioje buvo pakeistas į Malaišių kolūkį pagerbiant kraštiečio lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtinę-Malaišiusjis išdirbo daugiau kaip dešimtį metų-iki pat kolūkinės eros pabaigos.

Per tuos metus keitėsi pareigų pavadinimai kolūkio pirmininko pavaduotojas kultūriniam-masiniam darbui, kolūkio pirmininko pavaduotojo kultūriniams ir socialiniams reikalamstačiau darbo pobūdis išliko panašus. Bagdonas kolūkio pajamos kelias dešimtis komunistų apjungusiai pirminei partinei organizacijai. Kaip iš tikro jautėsi paprastas kolūkietis? Tą mes, ideologinio fronto darbuotojai, taip pat privalėdavome tvirtinti vaizdinės agitacijos stenduose, sienlaikraščiuose, plakatuose, įvairių susirinkimų, pasitarimų, politinio švietimo užsiėmimų metu.

Dabar, kai prisimeni tą laikmetį, tai tik juokas suima. O tuomet, gūdžiais tarybiniais laikais, kitaip negalėjai nei mąstyti, nei kalbėti.

Pakeiksnoti tarybinę santvarką galėjai nebent tiktai mintyse ar uždarame savo šeimos rate. Viešoje vietoje atsiliepęs neigiamai apie TSRS ar tarybų valdžią būtum susilaukęs didelių nemalonumų: galėjai ir atsakingų pareigų netekti, ir beprotnamyje ar kalėjime atsidurti, pakliūti į KGB akiratį.

Kolūkiai Lietuvoje: nuo pirmininkų-kunigaikščių iki kolūkių-milijonierių

Numatę būsimos mūsų ūkio delegacijos sudėtį iš anksto tvirtindavome LKP Anykščių kolūkio pajamos komitete, pateikdavome būsimos delegacijos narių charakteristikas. Kai kurių žmonių charakteristikos imdavo ir užkliūdavo atitinkamų įstaigų kabinetuose. Kad ir kolūkio pajamos girtum tarybinę santvarką, kad ir kaip bekartotum kaip gera gyventi TSRS, žmonės turėjo savo nuomonę, puikiausiai žinojo tikrą teisybę.

Norintys įsigyti kokį vertingesnį daiktą namų ūkiui ar buičiai, metų metais laukdavo iš profsąjungos komiteto skiriamo talono.

Naršymo meniu

O dažnai kolūkio pajamos ir nesulaukdavo, nes visur viskam būdavo limitai, fondai, paskyros, deficitas. Ūkis buvo pirmaujantis ne tiktai rajone, bet ir respublikoje, ne kartą pelnytos prizinės vietos TSRS mastu.

Ekskursijos važinėdavo pasižiūrėti modernaus technikos kiemo, iškilo nauji galvijų, kiaulidžių kompleksai, sandėliai, garažai bei kitokie statiniai, laukuose darbavosi pažangiausia tais laikais žemės ūkio technika. Kolūkyje išaugo dvi didžiulės gyvenvietės-Vaitkūnų ir Kunigiškių, kolūkio pajamos pristatyta pakankamai kolūkio pajamos namų kolūkiečių šeimoms, pastatyta aštuonmetė mokykla, kultūros namai, vaikų darželis, įrengta poilsiavietė, restauravus istorijos paminklo- buvusios mokyklos pastatą, įkurtas krašto muziejus.

Nutiesti geri keliai, dalis kelių buvo išasfaltuoti.

Užlieknės kolūkis - Mažeikių krašto enciklopedija

Veikė valgykla, medpunktas, paštas, buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato punktas. Tris kartus per dieną ištisą savaitę iš Anykščių iki Jatkonių ir atgal per visą kolūkio teritoriją važinėjo maršrutiniai autobusai.

Kadangi kolūkis tapo dalininku steigiant Palangos ir Druskininkų sanatorijas, pigiai arba net nemokamai kolūkiečiai galėjo gauti kelialapius į tas sanatorijas. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Kauno 2-ąja klinikine ligonine, du kartus per metus kauniečiai atvažiuodavo į kolūkį, vietoje tikrindavo žemdirbių sveikatą, kolūkio pajamos, prireikus gydydavo savo ligoninėje.

Kolūkių nebėra jau tris dešimtmečius, bet keršto šauksmas tiems, kurie juos neva sugriovė — netyla. Tiesa, statėsi kolūkiai sunkiai, žmonės būti jų dalimi nenorėjo ir neretai juose jautėsi kaip baudžiauninkai, kurių ponas — kolūkio pirmininkas ne tik nurodinėjo, bet ir kišosi į asmeninį gyvenimą. Kolektyvizacija kolūkio pajamos prievartinis turto atsisakymas buvo vienas iš skiriamųjų Sovietų Rusijos, o vėliau — Sovietų Sąjungos bruožų.

Tradiciškai kiekvieną pavasarį po sėjos darbų būdavo organizuojama kokia nors įsimintina ekskursija, gausus būrys žemdirbių turėjo progos pabuvoti Maskvoje, Sankt Peterburge, Sočyje, Kryme, Taline ir kitur. Ne kartą kolūkyje organizuoti profesionalių atlikėjų koncertai, spektakliai, nuolat jaukiuose kultūros namuose pasirodydavo vietiniai meno saviveiklininkai.

Kai kam gali pasirodyti, kad kalbu pernelyg su nostalgija buvusiam kolūkiui, aukštinu kolūkmetį. Taip nėra. Kolūkmetis - tai ne Rojus ir šiai struktūrai nejaučiu nei kolūkio pajamos, netariu jokių pagyrų žodžių.

Balsavimas

Bet kas buvo pastatyta, sukurta, pasiekta- akivaizdu. Ir tai pajusdavo visi kolūkiečiai. Kolūkiečiai be asmeninių kolūkio pajamos buvo tiesiog neįsivaizduojami. Savo aruose visi užsiaugindavo bulvių, daržovių, šalia kiekvienos sodybos buvo sodas, uogynai. Tvartuose žmonės augindavo kiaules, laikydavo vištas, mielai visi laikė kolūkio pajamos, galvijų prieauglį. Jeigu būtų leidžiama, savo asmeniniuose ūkiuose daugelis žmonių būtų laikę net po kelias karves ir jų prieauglį.

Kolūkio pajamos vykdomas šis nutarimas, vietoje tikrindavo kolūkio valdybos sprendimu patvirtinti specialistai. Iš ataskaitų parinktys ūkių kolūkiečiai sugebėdavo prisidurti papildomai pajamų, aprūpindavo maistu savo šeimas. Nebūdavo tuomet jokių socialinių išmokų gavėjų, valstybės išlaikytinių.

Kolūkiais buvo vadinamos ir žvejų įmonės artelės. Kolūkiai buvo ūkininkų ūkių prievartinės kolektyvizacijos padarinys. Ekonominį kolūkių pagrindą sudarė valstybinė žemės nuosavybė ir visuomeninė kolūkių nuosavybė.

Iš kolūkio fermų kolūkiečiams buvo pigiau parduodami auginimui paršeliai, sklypų įdirbimui, ganyklų šienavimui skiriama technika. Miežiai būdavo sėjami bendrame plote, tad nereikėdavo rūpintis nei javų sėja, priežiūra, derliaus nuėmimu : rudenį gatavą produkciją galėjai pasiimti sandėlyje, apmokant tik simbolinį mokestį už sėklą ir atliktus darbus. Dabar retai kur bepamatysi privačioje ganykloje besiganančią vieną kitą karvę - didesnes bandas turi tiktai ūkininkai.

Nebelaiko sodiečiai ne tiktai karvių, galvijų prieauglio, bet netgi ir ožkų. Iškilus kiaulių maro grėsmei, riestasnukes buvo uždrausta laikyti, kiaulės išpjautos. Taigi, daugumoje kolūkio pajamos dabar —tyla ir ramybė, nebent tik vištelės kudakuoja.

Nelaikantys gyvulių privatininkai turimus žemės plotus išnuomojo kaimynams ūkininkams, o nedideliuose sklypeliuose užsiaugina kolūkio pajamos reikmėms daržovių, bulvių. Bet kai kas net ir tokiam dalykui nerodo jokio noro, prie žemės nekiša rankų. Tapę socialiai remtinais, žino, kad valstybė aprūpins juos maisto produktais, skirs finansinę paramą pašalpų pavidalu.

Nors kolūkmečiu negalėjo džiaugtis žmonės užgyventais turtais, bet ir neskurdo, netiesė rankų į pašalpas. Nes reikėjo dirbti ir kolūkiuose, ir savo pasodybiniuose sklypuose. Kolūkio pajamos, mūsų kolūkyje dėl pateisinamų priežasčių nedirbo du vyriškiai, tad atvykęs milicijos įgaliotinis laikas nuo laiko tikrindavo jų dokumentus, invalidumo pažymėjimus, gydytojų pažymas, domėdavosi, ar šie žmonės neveltėdžiauja.

Ir įvykdydavo. Kokiais būdais tai būdavo pasiekiama? Tai - tiesiog nesuvokiamas, sunkiai įsivaizduojamas dalykas. Tai tik dabar galima šnekėti, postringauti, kad buvo galima prieštarauti, neklausyti, nevykdyti reikalavimų, ginčytis, turėti savo nuomonę ir pan.

Anuo metu nepasiginčysi, nepaprieštarausi.

Užlieknės kolūkis

Iš Maskvos ateidavo reikalavimai į Lietuvą, iš Vilniaus jie pasklisdavo po rajonus, iš rajkomų — po ūkius. Kasmet buvo reikalaujama vis didesnių pieno išmilžių, kiaulių ir galvijų priesvorių, aukštesnių grūdinių kultūrų, linų derlių.

Pabandyk pasiekti mažesnių rodiklių!

ar įmanoma užsidirbti pinigų internetu vk

Tuomet tą ūkį ir jo vadovus linksniuos iš visų tribūnų per visus pasitarimus, spaudoje, ramybės neduos komisijos, visokie kontrolieriai. Juk visuomet maloniau, kai giria, o ne kai peikia. Brežnevo, M. Gorbačiovo vardu. Naivu būtų manyti, kad galėjai tuose raportuose, sveikinimo telegramose rašyti visą teisybę, nepagražintus skaičius.

kolūkio pajamos kaip atsiimti bitcoinus nepatikrinus

Per vienuoliktąjį penkmetį 15 procentų padidėjo kolūkio pajamos kultūrų derlingumas, o bendroji grūdų gamyba padidėjo trečdaliu, 2,5 karto padidėjo linų pluošto derlingumas, o valstybei šios produkcijos buvo parduota 55 procentais daugiau.

Žymiai padidėjo per penkmetį gyvulių produktyvumas, pieno ir mėsos gamyba. Pieno primilžis iš kiekvienos karvės pasiekė kilogramus. Per penkmetį 78 proc.

„Kėdainių kronika Nr. 15“ (1974)

Darbo našumas padidėjo 25 proc. Tačiau vieną kitą skaičiuką padidinti, pagerinti, suapvalinti juk būdavo galima. Nuo tokio nekalto melo niekas juk nenukentėdavo, o daugeliui tai kolūkio pajamos tiktai į naudą. Tiktai tarybiniais laikais būta ne šiaip sau paprasto lenktyniavimo, o socialistinio. Lenktyniauti privalėjo tarpusavyje miestai, rajonai, darbo kolektyvai, kultūros, švietimo, gydymo įstaigos, įvairios organizacijos, kolūkiai, taip pat atitinkamų profesijų žmonės.

Kasmet socialistinius įsipareigojimus turėjo prisiimti fermos, brigados, skyriai ir kitokie padaliniai. Kolūkio pajamos socialistinius įsipareigojimus darbuotojai ir konkrečių darbų atlikimui, pavyzdžiui, sėjos, grūdinių kultūrų, linų nuėmimo laikotarpiui, pašarų ruošimo sezonui ir t. Tarpusavyje pasirašydavo socialistinio lenktyniavimo sutartis karvių melžėjos, kiaulių šėrikės, galvijų augintojai, traktorininkai, kombainininkai, vairuotojai, laukininkystės darbuotojai.

kolūkio pajamos parinktys dolerio eurų diagrama

Pasirašyti, užpildyti popierius neužtekdavo. Neduok Dieve, jeigu koks nors kontrolierius iš rajono, rajkomo darbuotojas pasidairys po fermą ar technikos kiemą ir nepamatys tų įsipareigojimų. Būdavo ir visiškai absurdiškų reikalavimų.

Štai, prasidėjus javapjūtei, kombainininkams tiesiog į laukus būdavo atvežami pietūs, pavakariai. Kartu su maistu darbo būdas užsidirbti pinigų internetu į laukus vežti ir stendą su duomenimis apie socialistinį lenktyniavimą, kombainininkų pasiektus rezultatus.

  1. Kolūkiai Lietuvoje: nuo pirmininkų-kunigaikščių iki kolūkių-milijonierių | Valstietis
  2. Geometrijos uždarbis internete
  3. Jump to navigation Jump to search Buvusių kolūkių gyvenviečių sklaida dabartinėje Lietuvos teritorijoje ~ gyvenviečių Kolūkis, kolchozas rus.

Prikūlus atitinkamą kolūkio pajamos grūdų, pirmaujančio kombainininko kombainą tekdavo papuošti baltai išdažyta žvaigždute. Lenktyniaudavo tarpusavyje ir atskiri kolūkiai. Kasmet per ataskaitinius susirinkimus vieni pas kitus važinėdavo lenktyniaujančių ūkių atstovai, kurie atnaujindavo sutartis, aptardavo socialistinio lenktyniavimo rezultatus.

Teisybę pasakius, tokie sambūriai dažniausiai baigdavosi linksmomis vaišėmis, o apčiuopiamos naudos neduodavo jokios.

Taip pat perskaitykite