Kokį pasirinkimą pirkėjas gali padaryti

kokį pasirinkimą pirkėjas gali padaryti

Pirkimo taisyklės Pirkimo taisyklės Norėdami naudotis elektronine parduotuve Obuolys. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje dienos. Jeigu Pirkėjas įsigyja prekių po naujų Taisyklių paskelbimo, tai reiškia jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis. Kokį pasirinkimą pirkėjas gali padaryti Parduotuvės veiklą, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami. Prisijungimo ir registracijos duomenys 2. Pirkėjas sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Pardavėjas, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Pirkėjui prisijungti prie Parduotuvės toliau — Prisijungimo ir registracijos duomenysslaptumą.

Prisijungimo duomenys — tai Pirkėjo el. Registracijos duomenys — tai Pirkėjo el. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir ar papildyti Registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė Pardavėjui registruodamasis Parduotuvėje, šiems kokį pasirinkimą pirkėjas gali padaryti pasikeitus.

Šalys susitaria, jog Pardavėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti Registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Pirkėjui ir ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir ar neišsamius Registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Registracijos duomenų jiems pasikeitus.

Jei Pirkėjas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo kokį pasirinkimą pirkėjas gali padaryti nuostolius Pardavėjui, tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja juos atlyginti Pardavėjui per Pardavėjo nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 r tendencijų linijoje darbo dienos.

Atstovaujame šiuos gamintojus

Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo ir Registracijos duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo ir Registracijos duomenimis Paslaugoms gauti ir ar prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti.

Šalys susitaria, jog Pardavėjas, siekdamas užtikrinti Pardavėjo bei Pirkėjo teisėtus interesus ir arba jeigu Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui, saugumui, turi teisę bet kuriuo metu kokį pasirinkimą pirkėjas gali padaryti, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Pirkėjui panaikinti visą ar dalį Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Pirkėjas bet kokiu būdu pateikia Pardavėjui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Pirkėjui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir ar pasiekti Parduotuvę.

Pardavėjas patvirtina, kad Kokį pasirinkimą pirkėjas gali padaryti nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi prekių pardavimo Parduotuvėje tikslu užsiprenumeravusiųjų naujienlaiškius, Pirkėjų asmens duomenys tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslu.

Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Pardavėjo teikiamomis paslaugomis.

Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. Prekių užsakymas ir pirkimo — pardavimo sutarties sudarymas 3.

kokį pasirinkimą pirkėjas gali padaryti kas naujo opcionų rinkoje

Pirkėjas užsako prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Šalys susitaria, jog Pirkimo — pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pardavėjas, gavęs Pirkėjo rezervaciją, išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas rezervuoti prekę yra gautas. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti pristatytas užsakytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą. Pirkėjas šių Taisyklių nustatyta tvarka turi teisę atsisakyti užsakymo, atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes.

Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Parduotuvėje suteikti Pirkėjui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. Pirkėjas, kuriam teikiamos jo neužsakytos prekės, neturi pareigos už tai mokėti. Pirkėjas nepatirs jokių papildomų išlaidų dėl neužsakytų prekių gavimo.

Pirkėjo, kuriam be jo užsakymo buvo perduotos prekės, neveikimas tylėjimas nelaikomas sutikimu pirkti. Prekės ir jų kainos 4. Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje. Pardavėjo prekės yra skirtos tik Pirkėjo asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis patvirtina, kad prekes įsigyja asmeniniam ne komerciniam naudojimui.

variantas su teise pirkti ar pirkti

Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių.

Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 dvi darbo dienas.

kalnakasių, kas tai

Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos. Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir ar teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir ar sumokėti už jas kainą.

Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis, tačiau į kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis išskyrus tuos atvejus, kai yra informuojama apie nemokamą atvežimą.

kokį pasirinkimą pirkėjas gali padaryti dvejetainiai orų variantai

Apmokėjimas 5. Pirkėjas, užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš prekių bei jų pristatymo kainos apmokėjimo būdų, nurodytų šiame skirsnyje. Kokį pasirinkimą pirkėjas gali padaryti Pirkėjas pasirenka apmokėjimą banko pavedimu per elektroninę bankininkystės sistemą PayseraPardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke.

Noriu grąžinti prekę: ką reikia žinoti ir kada pardavėjas neprivalo jos priimti

Pirkėjas pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, privalo atsiskaityti už prekes su Pardavėju bei padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau nei: fiziniams asmenims — 2 dvi dienas; juridiniams asmenims — 3 tris dienas nuo prekių pirkimo — pardavimo sutarties sudarymo momento. Pirkėjui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo — pardavimo sutartis nutrūksta laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutartieso Pardavėjas neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui.

 1. Nuotolinė sutartis yra verslininko ir vartotojo sutartis, sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, verslininkui ir vartotojui fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones užsakant internetu, telefonu, elektroniniu paštu.
 2. Neo kriptovaliutų diagrama
 3. Prekių pirkimo ir registracijos taisyklės | Baldeksita
 4. Taisyklės ir salygos

Pirkėjui neatsiėmus prekių, Pirkėjas atlygina Pardavėjui visus su tuo susijusius patirtus nuostolius. Prekių pristatymas 6.

Į užsienio šalis Pardavėjo prekes Pirkėjui pristato AB Lietuvos paštas, pagal galiojančius įkainius ir terminus.

Pirkimo taisyklės

Užsisakius prekes į artimiausią Kokį pasirinkimą pirkėjas gali padaryti paštą, prekės Pirkėjui pateikiamos per 7 septynias darbo dienas nuo prekių pirkimo — pardavimo sutarties sudarymo momento, jeigu prekių likutis yra pakankamas Pardavėjo sandėlyje. Tuo atveju, jeigu prekės likutis nėra pakankamas, ar vykdoma išankstinė prekės rezervacija, galioja toje rezervacijoje nurodytos pristatymo sąlygos ir terminai. Užsisakius pristatymą tiesiai į namus ar darbovietę, Lietuvoje prekės per kurjerių agentūrą, su kuria bendradarbiauja Pardavėjas, Pirkėjui pristatomos per 3 tris darbo dienas kokį pasirinkimą pirkėjas gali padaryti apmokėjimo gavimo į Pardavėjo sąskaitą, jei Pirkėjas pasirinko išankstinį apmokėjimą.

Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės. Pirkėjo užsakytos prekės yra išsiunčiamos paštu arba pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu per kurjerių agentūrą, su kuria bendradarbiauja Pardavėjas. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens gavėjo vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.

Pristačius prekę, Pirkėjas, asmuo nurodytas Pirkėjo užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę.

Noriu grąžinti prekę: ką reikia žinoti ir kada pardavėjas neprivalo jos priimti - LRT

Jei Pirkėjas, asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme, arba asmuo, kokį pasirinkimą pirkėjas gali padaryti užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.

Pirkėjui, asmeniui nurodytam Pirkėjo užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta kokį pasirinkimą pirkėjas gali padaryti nepažeista.

Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius susijusius su pirkimo — pardavimo sutarties vykdymu. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo kokį pasirinkimą pirkėjas gali padaryti prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo — pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo — pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

Elektroninės parduotuvės www.gerosgrindys.lt pirkimo-pardavimo taisyklės

Jeigu Pardavėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti prekių pirkimo — pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tačiau šie nuostoliai negali būti laikomi didesniais nei Pirkėjo sumokėta suma už Prekes.

Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės laiku įskaitant ir rezervacijos atvejus, kai nurodomas vėlesnis prekės pristatymo terminasjis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.

 • Pirkimo taisyklės - Lietuva ir Mes
 • Kaip išanalizuoti tendencijų liniją
 • Elektroninės parduotuvės www.
 • Pirkimo taisyklės ir sąlygos | kaziukokava.lt
 • Aktualiausi projektai, skirti investuoti į internetą
 • Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymą už prekes grynaisiais pinigais jų pristatymo metu, turi turėti tikslią pinigų sumą, tačiau prekes pristatantis kurjeris gali duoti grąžą.

Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 30 trisdešimt dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą. Prekių tinkamumo naudoti terminas ir prekių kokybės garantija 7.

Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

parinktys robotas apžvalgos

Pardavėjas neatsako už prekių saugą ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį prekės savybes suėjus šiam terminui. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame Prekės aprašyme.

Pirkimo pardavimo taisyklės — šios nuotolinės prekių pirkimo — pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu  www. Internetinė parduotuvė —  www.

Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei: 7.

 • Naudojimosi svetaine taisyklės | isparduotuvelt
 • Noriu grąžinti prekę: ką reikia žinoti ir kada pardavėjas neprivalo jos priimti LRT.
 • Premijos variantas
 • Užsidirbti pinigų internete grupėje vk
 • Dvejetainių variantų aksiomos
 • Pirkimo Pardavimo Taisyklės | Furnibay
 • Pirkimo taisyklės Prekių pirkimo iš www.

Pardavėjo neįpareigoja šiame punkte numatyti vieši pareiškimai, jeigu jis įrodo, kad apie atitinkamą pareiškimą nežinojo ir negalėjo žinoti; pareiškimas buvo ištaisytas iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, sprendimui pirkti prekę pareiškimas negalėjo turėti įtakos. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.

Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar kokį pasirinkimą pirkėjas gali padaryti, jam nustato teisės aktai. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo bei pinigų grąžinimo tvarka 8.

Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties 8. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 keturiolika dienų turi teisę atsisakyti nauji projektai, kaip užsidirbti pinigų internete pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.

Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša el. Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 keturiolikos dienų terminas apskaičiuojamas taip: 8.

kokį pasirinkimą pirkėjas gali padaryti man reikia gerų pajamų internete

Dvejetainių opcionų strategijos 60 s Pirkėjas atsisakė pirkimo — pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo — pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 8.

Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti sutartį arba sudaryti sutartį, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti. Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Internetinės parduotuvės eldabaldai.

Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės 8. Pirkėjas turi teisę per 14 keturiolika dienų prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis.

Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el.

Taip pat perskaitykite