Kaip sudaryti galimybes

kaip sudaryti galimybes

ES užimtumo ir socialinės politikos ministrai priėmė pameistrystės deklaraciją, skatinančią sudaryti galimybes mokymuisi darbo vietoje ES užimtumo ir socialinės politikos ministrai priėmė pameistrystės deklaraciją, skatinančią sudaryti galimybes mokymuisi darbo vietoje Už socialinę apsaugą ir užimtumą atsakingi Europos Sąjungos ministrai spalio 15 dieną Liuksemburge vykusiame susitikime ypatingą dėmesį skyrė jaunimo užimtumo, darbuotojų komandiravimo, Europos semestro, socialinės bei ekonominės politikos koordinavimo klausimams.

kaip sudaryti galimybes

Susitikimo metu priimta pameistrystės deklaracija, skatinanti sudaryti galimybes mokymuisi darbo vietoje. Pirmininkaujanti Lietuva šią deklaraciją parengė remdamasi Vilniuje liepos mėnesį vykusio neformalaus ministrų, atsakingų už socialinę apsaugą ir užimtumą, susitikimo rezultatais.

Deklaracijoje išreiškiamas ES valstybių narių siekis pagerinti pameistrystės schemų kokybę ir pasiūlą, įtraukiant darbdavius, valdžios institucijas bei socialinius partnerius.

kaip sudaryti galimybes dvejetainių opcijų nukreipimas

Deklaracijoje teigiama, kad kokybiškos pameistrystės schemos gali sėkmingai prisidėti, sprendžiant jaunimo nedarbo problemą. Jos palengvina įgūdžių įgijimą ir leidžia sklandžiau pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką. Deklaracijoje taip pat teigiama, kad pameistrystės schemos turėtų būti kaip sudaryti galimybes į formaliojo švietimo sistemas, įgyvendinant kvalifikacijų ir kompetencijų pripažinimą.

kas yra opcionai ir dvejetainiai variantai rizika parduoti opcioną

Kvalifikacijos ir kompetencijos, įgytos mokantis pagal pameistrystės mokymo organizavimo formą, turėtų būti kokybiškos, paremtos standartais, nustatančiais mokymosi rezultatus ir kokybės užtikrinimo priemones, o mokymasis pagal pameistrystės programas turėtų įgalinti siekti aukštesnio lygio kaip sudaryti galimybes.

Taip pat perskaitykite