Civilinės teisės variantas yra

TEISĖS NORMŲ RŪŠYS

Teisė, taikytina asmeniniams sutuoktinių santykiams 1. Sutuoktinių asmeninius santykius reguliuoja jų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teisė. Jeigu sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta yra skirtingose valstybėse, jų asmeninius santykius reguliuoja paskutinės jų civilinės teisės variantas yra nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės. Jeigu sutuoktiniai neturėjo bendros nuolatinės gyvenamosios vietos, taikoma valstybės, su kuria sutuoktinių asmeniniai  santykiai yra glaudžiausiai susiję, teisė.

Naršymo meniu

Jeigu negalima nustatyti su kuria valstybe sutuoktinių asmeniniai santykiai yra glaudžiausiai susiję, taikoma santuokos sudarymo vietos valstybės teisė. Teisė, taikytina turtiniams sutuoktinių santykiams 1. Įstatyminį sutuoktinių turto teisinį režimą reguliuoja  jų nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teisė.

Civilinės teisės variantas yra sutuoktiniai  neturi nuolatinės gyvenamosios vietos vienoje valstybėje, tai taikoma valstybės,  kurios piliečiais yra abu sutuoktiniai, teisė.

Jeigu sutuoktiniai yra skirtingų valstybių piliečiai ir niekada neturėjo bendros nuolatinės gyvenamosios vietos, taikoma santuokos sudarymo vietos valstybės teisė.

civilinės teisės variantas yra

Sutartinį sutuoktinių turto teisinį režimą reguliuoja sutuoktinių susitarimu  pasirinktos valstybės teisė. Tokiu atveju sutuoktiniai gali pasirinkti valstybės, kurioje jie turi ar ateityje turės nuolatinę gyvenamąją vietą, teisę, arba valstybės, kurioje buvo sudaryta santuoka ar kurios piliečiu yra vienas iš sutuoktinių, teisę.

Galutinis variantas

Sutuoktinių susitarimas dėl taikytinos teisės galioja, jeigu jis atitinka jų pasirinktos valstybės arba susitarimo sudarymo vietos valstybės teisės reikalavimus.

Susitarimu pasirinktos taikytina teisė  gali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis tik tuo atveju, jeigu tretieji asmenys apie šį faktą žinojo ar populiariausi žetonai žinoti. Šalių susitarimu pasirinkta taikytina teisė  gali būti panaudota sprendžiant ginčą, susijusį su daiktinėmis teisėmis į nekilnojamąjį turtą tik tais atvejais, kai buvo laikomasi nekilnojamojo turto buvimo vietos valstybėje nustatytų šio turto ir daiktinių teisių į jį viešo registravimo reikalavimų.

civilinės teisės variantas yra kriptovaliutų pardavimas biržoje

Sutuoktinių susitarimą dėl turto teisinio režimo pakeitimo reguliuoja tokio pakeitimo momentu buvusios sutuoktinių nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teisė. Civilinės teisės variantas yra sutuoktiniai turto teisinio režimo pakeitimo momentu gyveno skirtingose valstybėse, taikoma paskutinės jų bendros nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teisė arba, to nesant, teisė, kuri reguliuoja turtinius sutuoktinių santykius.

civilinės teisės variantas yra

Teisė, taikytina gyvenimui skyrium separacijai ir santuokos                                                                            nutraukimui civilinės teisės variantas yra. Gyvenimą skyrium separaciją ir santuokos nutraukimą reguliuoja sutuoktinių nuolatinės gyvenamosios vietos teisė. Jeigu abu sutuoktiniai yra tos pačios valstybės piliečiai, tačiau neturi bendros nuolatinės gyvenamosios vietos, taikoma valstybės, kurios piliečiais yra abu sutuoktiniai, teisė.

Jeigu valstybės, kurios piliečiais yra abu sutuoktiniai, teisė neleidžia nutraukti santuokos arba numato specialias santuokos nutraukimo sąlygas, santuoka gali būti nutraukta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, jeigu vienas iš sutuoktinių taip pat yra ir Lietuvos Respublikos pilietis arba turi nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Santuokos pripažinimo negaliojančia, jos nutraukimo ir gyvenimo skyrium separacijos bylų teismingumas Santuokos pripažinimo negaliojančia, jos nutraukimo ir gyvenimo skyrium separacijos bylos yra teismingos Lietuvos Respublikos teismams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso numatytais atvejais, taip pat, kai vienas iš sutuoktinių yra Lietuvos Respublikos pilietis arba turi nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, arba kai santuoka buvo sudaryta Lietuvoje.

civilinės teisės variantas yra

Teisė, taikytina vaikų kilmės nustatymui 1. Vaiko kilmė tėvystės ar motinystės pripažinimas, nustatymas ar nuginčijimas nustatoma arba pagal valstybės, kurios piliečiu tapo vaikas gimdamas, arba pagal valstybės, pripažįstamos vaiko nuolatine gyvenamąja vieta jo gimimo momentu, arba pagal vieno iš vaiko tėvų nuolatinės gyvenamosios vietos ar valstybės, kurios piliečiu jis buvo vaiko gimimo momentu, teisę, priklausomai nuo to, kurios iš šių valstybių teisė yra labiau palanki vaikui.

Vaiko kilmės nustatymo pasekmes reguliuoja vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teisė.

dvejetainiai parinktys androidams prekybos galimybių centrų reitingas

Vaiko kilmės klausimus sprendžia Lietuvos Respublikos teismai ar kitos valstybės institucijos, jeigu vaiko ar vieno iš jo tėvų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje. Vaiko tėvo motinos veiksnumas pripažįstant tėvystę motinystę nustatomas pagal valstybės, kurioje yra jo jos nuolatinė gyvenamoji vieta pripažinimo momentu, teisę.

Tėvystės pripažinimo formai taikoma tėvystės pripažinimo vietos arba vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teisė.

Šio straipsnio nuostatos taip pat taikomos ne santuokoje gimusio vaiko, legitimacijai.

Civilinė teisė

Teisė, taikytina vaikų ir tėvų tarpusavio santykiams 1. Vaikų ir tėvų asmeniniams ir turtiniams santykiams taikoma vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teisė.

Jeigu nė vienas civilinės teisės variantas yra vaiko tėvų neturi nuolatinės gyvenamosios vietos valstybėje, kurioje yra vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta, o vaikas ir jo abu tėvai yra tos pačios valstybės piliečiai, taikoma valstybės, kurios piliečiai jie visi yra, teisė.

Taip pat perskaitykite