Brokerių sąrašas, Draudimo brokerių sąrašas

Detali paieška

brokerių sąrašas

Priežiūros institucija išbraukia iš draudimo brokerių sąrašas įmonių sąrašo draudimo brokerių įmonę, kuri: 1 pažeidė draudimo produktų platinimo veiklos sąlygas; 2 pažeidė jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus; 3 pateikia prašymą išbraukti ją iš šio sąrašo; 4 nepradeda vykdyti draudimo produktų platinimo veiklos brokerių sąrašas 12 mėnesių nuo įrašymo į draudimo brokerių įmonių sąrašą dienos; 5 nebevykdo draudimo produktų platinimo veiklos ilgiau brokerių sąrašas 12 mėnesių.

Per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalyje numatytų aplinkybių nustatymo dienos priežiūros institucija priima sprendimą išbraukti draudimo brokerių įmonę iš draudimo brokerių įmonių sąrašo. Šis sprendimas privalo būti išsamiai motyvuotas. Apie priimtą sprendimą ir jo motyvus priežiūros institucija praneša draudimo brokerių įmonei.

brokerių sąrašas kaip užsidirbti pinigų rašant

Iš draudimo brokerių įmonių sąrašo išbrauktas asmuo ir jo dalyvis neturi teisės verstis draudimo brokerių įmonės veikla ir kreiptis brokerių sąrašas pakartotinio įrašymo į draudimo brokerių įmonių sąrašą vienus metus nuo sprendimo, kuriuo jis buvo išbrauktas iš draudimo brokerių įmonių sąrašo, priėmimo dienos, išskyrus atvejį, kai draudimo brokerių įmonė iš draudimo brokerių įmonių sąrašo išbraukta šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytu pagrindu.

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

brokerių sąrašas

Taip pat perskaitykite