Ar galima uždirbti pasirinkimo teise?

Reitingai: ką studijuoti, kur ir kiek galima uždirbti

Leidžiamais atskaitymais laikomos gyventojo patirtos su individualios veiklos pajamomis susijusios įprastinės šiai veiklai išlaidos.

bitcoin vyras

Individualios veiklos pajamų gavęs uždirbęs gyventojas gali pasirinkti iš jų atimti: faktiškai patirtas išlaidas, pagrįstas juridinę ar galima uždirbti pasirinkimo teise? turinčiais dokumentais arba sumą, lygią 30 proc.

ar galima uždirbti pasirinkimo teise?

Šis būdas netaikomas, kai pajamos ar jų dalis gaunamos iš darbdavio. Nuo jeigu vykdoma kelių skirtingų rūšių individuali veikla, su tokios veiklos pajamų gavimu susiję leidžiami atskaitymai atimami bendrai iš visų rūšių individualios veiklos pajamų, t.

ar galima uždirbti pasirinkimo teise? suprasti variantą

Todėl, jeigu gyventojas vykdo kelias skirtingų rūšių individualias veiklas, leidžiamais atskaitymais gali pasirinkti tik vieną leidžiamų atskaitymų būdą faktiškai patirtų išlaidų arba sumą lygią 30 proc. Kai individualios veiklos pajamos pripažįstamos pagal pinigų apskaitos principą, tai leidžiamų atskaitymų suma negali viršyti per tą mokestinį laikotarpį gautų individualios veiklos pajamų.

Kai individualios veiklos pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą, tai jei gaunami mokestinio laikotarpio nuostoliai iš individualios veiklos pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas ir leidžiamus atskaitymusjų suma perkeliama į kitą mokestinį laikotarpį.

nauji metodai užsidirbti pinigų

Iki vykdant kelių skirtingų rūšių individualią veiklą, iš ar galima uždirbti pasirinkimo teise? veiklos  rūšių susidarę mokestiniai nuostoliai gali būti dengiami tik tos rūšies veiklos, dėl kurios tie nuostoliai susidarė, pajamomis.

Taip pat perskaitykite